Nazwa zlecenia usługi do wykonania

  Nazwa dostawcy Internetu, np Orange, Netia, TKTelekom etc.

  W jakiej technologii jest podłączony Internet, np DSL, ADSL, Symetryczny, LAN etc.

  Ilość przyłączeń w lokalizacji np w celu wykorzystania przy Load Balancingu, w innym wypadku wpisz 1

  Typ i model głównego routera, np MT 450G

  Ilość hostów w sieci, proszę wpisać ilość komputerów korzystających z Internetu

  Czy do zarządzania jest używany LMS

  Czy jesteś Operatorem zgłoszonym do UKE

  Imię i nazwisko

  Adres email

  Dodatkowe informacje

  Odpowiedz na pytanie